Een initiatief van :Stichting Food-InfoFood-Info.net>Voedselveiligheid > Bacteriën

Overzicht van pathogene (voedsel)bacteriën

Een aantal woorden die in dit onderdeel meerdere malen worden gebruikt:

Gram-negatief/positief:

dit verwijst naar een kleuring die ontwikkelt is door de Deense bacterioloog Gram. Het betreft een kleuring van de celwand van bacteriën en vormt een zeer belangrijk kenmerk voor classificatie van bacteriën.

Staafjes/coccen: dit verwijst naar de vorm van de bacterie. Coccen zijn ronde bacteriën, staafjes zijn staafvormige bacteriën.

Flagel : hiermee worden de speciale draadachtige structuren bedoeld die door bacteriën worden gebruikt voor beweging of om zich aan oppervlakten te hechten.

Familie/Geslacht/Soort/Stam : dit verwijst naar de positie van de bacterie in de structuur van de natuur. Een familie is een grote groep gerelateerde organismen (in dit geval bacteriën), die worden onderverdeeld in geslachten. Een geslacht is een groep bacteriën die nauw verwant zijn aan elkaar, welke weer onderverdeeld zijn in soorten. Soorten zijn verschillende, maar nauw verwante organismen. Stammen zijn individuele bacteriën die behoren tot een soort. Serotypen zijn stammen die immunologische eigenschappen bezitten.

Analoog : Hond (familie) Ė Canis (geslacht) Ė soort: Canis familiaris (hond) en Canis lupus (wolf); de rassen van de hond zijn vergelijkbaar met stammen.

In deze vergelijking is te zien dat stammen verschillende eigenschappen bezitten (vergelijk de rassen van honden). Sommige zullen onschuldig zijn, andere zullen pathogeen zijn en andere functioneel. Zowel voor pathogene als gunstige bacteriën geldt dat de stam uiteindelijk het effect bepaalt en niet het soort (zoals bij honden een aantal bijters zijn, zijn andere honden weer vriendelijk, etc.)

Zie ook de vragen en antwoorden over :

Bacteriën (algemeen)

Salmonella

Listeria

E.coli


Opgenomen pathogenen:

Aeromonas caviae

Aeromonas hydrophila

Aeromonas sobria

Bacillus cereus

Campylobacter jejuni

Citrobacter spp .

Clostridium botulinum

Clostridium perfringens

Enterobacter spp .

Enterococcus spp .

Escherichia coli enteroinvasieve stammen

Escherichia coli enteropathogene stammen

Escherichia coli enterotoxigenec stammen

Escherichia coli O157:H7

Klebsiella spp .

Listeria monocytogenes

Plesiomonas shigelloides

Salmonella spp

Shigella spp

Staphylococcus aureus

Streptococcus spp .

Vibrio cholerae

Yersinia enterocolitica

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!