Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net>Voedselveiligheid > Bacteriën

Escherichia coli O157:H7

Algemene kenmerken

E. coli is een Gram-negatieve, staafvormige bacterie die behoort tot de familie Enterobacteriaceae.

E. coli is van nature aanwezig in de darmen van alle dieren, waaronder ook de mens. Wanneer er aërobe cultuurtechnieken toegepast worden op feces, dan is E. coli de dominante soort. Normaal gesproken is E. coli gunstig voor het lichaam vanwege het remmende effect dat deze bacterie heeft op de groei van schadelijke bacteriesoorten. Daarnaast produceert deze bacterie aanzienlijke hoeveelheden vitaminen. Slechts een klein deel van de E. coli stammen zijn in staat om ziekte bij de mens te veroorzaken, dit kan via meerdere mechanismen. E. coli serotype O157:H7 is een zeldzame soort van E. coli, welke in staat is om grote hoeveelheden toxine te produceren die ernstige schade kan toebrengen aan de binnenzijde van de darm. Deze toxinen (VT) [verotoxine (VT), shiga-achtig toxine] zijn sterk gerelateerd of identiek aan de toxine die geproduceerd wordt door Shigella dysenteriae.

Ziekteverschijnselen

Hemorragische colitis is de naam van de acute ziekte die door E. coli O157:H7 veroorzaakt wordt.

De ziekte wordt gekenmerkt door ernstige kramp (buikpijn) en diaree die in eerste instantie waterig is en vervolgens bloederig wordt. Soms treedt er overgeven op. Koorts is afwezig of kan in lichte mate aanwezig zijn. De ziekte is meestal zelflimiterend en duurt gemiddeld zo'n 8 dagen. Sommige personen hebben alleen last van waterige diarree.

Infectueuze dosis Ė Deze is onbekend. Aan de hand van de data van diverse uitbraken, inclusief het feit dat het organisme in staat is om zich via persoon-tot-persoon contact in dagverblijven en verpleeghuizen te verspreiden, verwacht men da de infectueuze dosis gelijk is aan die van Shigella spp. (slechts 10 organismen zijn nodig).

Diagnose

Hemorragische colitis wordt vastgesteld aan de hand van isolatie van E. coli serotype O157:H7 of een ander verotoxine producerende E. coli uit de ontlasting. Een andere manier is het testen van de ontlasting op de aanwezigheid van verotoxinen. Bevestiging kan verkregen worden via isolatie van E. coli van hetzelfde serotype als in het verdachte voedsel.

Verdacht voedsel

Niet goed verhitte of rauwe hamburgers (gehakt) zijn in vele gevallen aangewezen als bron van de uitbraken. Ook voedingsmiddelen zoals alfalfa en taugé, ongepasteuriseerde vruchtensappen, salami, sla, wild en kwark zijn betrokken geweest bij uitbraken. Rauwe melk was de besmettingbron voor een uitbraak op een school in Canada.

Preventie

Enterobacteriën (inclusief E.coli ) zijn hittegevoelig en zullen dus gedood worden door producten te verhitten boven de 70 °C. Rauwe of onvoldoende verhitte producten en kruisbesmetting (wanneer gekookte producten in contact komen met rauwe producten of besmette oppervlakten zoals snijplanken), vormen de belangrijkste oorzaak van de infecties. Goed verhitten en hygiënisch omgaan met voedsel kan dus voor een groot deel infecties voorkomen die worden veroorzaakt door enterobacteriën.

Risicogroepen

Alle mensen zijn vatbaar voor hemorragische colitis, maar met name jonge kinderen en ouderen zijn vaker geïnfecteerd met deze bacterie en dan zijn de symptomen ernstiger.

Bron:

The bad bug book : http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands