Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net>Voedselveiligheid > Bacteriën

Escherichia coli EIEC

Algemene kenmerken

E. coli is een Gram-negatieve staafvormige bacterie die behoord tot de familie Enterobacteriaceae. E. coli is van nature aanwezig in de darmen van alle dieren, waaronder ook de mens. Wanneer er aërobe cultuurtechnieken toegepast worden op feces, dan is E. coli de dominante soort. Normaal gesproken is E. coli gunstig voor het lichaam vanwege het remmende effect dat deze bacterie heeft op de groei van schadelijke bacterie soorten. Daarnaast produceert deze bacterie aanzienlijke hoeveelheden vitaminen. Slechts een klein deel van de E. coli stammen zijn in staat om ziekte bij de mens te veroorzaken, dit kan via meerdere mechanismen. Tot deze behoren de entero-invasieve (EIEC) stammen. Het is onbekend welke voedingsmiddelen de bron van deze entero-invasieve (EIEC) stammen vormen. Infectie van dit organisme heeft een vorm van bacteriële dysenterie tot gevolg.

Ziekteverschijnselen

Enteroinvasieve E. coli (EIEC) kan mogelijk de ziekte veroorzaken die ook wel bekend is als bacteriële dysenterie. De EIEC stammen die verantwoordelijk zijn voor dit syndroom zijn sterk gerelateerd aan Shigella spp.

Nadat het organisme via het voedsel is binnen gekomen treedt het organisme de epitheelcellen van de darmen binnen. Dit resulteert in een milde vorm van dysenterie, die vaak verward wordt met dysenterie die door Shigella soorten veroorzaakt is. De ziekte wordt gekarakteriseerd door bloed en slijm in de ontlasting van patiënten.

Infectueuze dosis Ė De infectueuze dosis van EIEC wordt geschat op slechts 10 organismen (zelfde aantal als bij Shigella ).

Diagnose

Om vast te stellen dat de dysenterie daadwerkelijk door dit organisme is veroorzaakt, moet het organisme geïsoleerd kunnen worden uit de ontlasting van de patiënt. Daarnaast moet worden aangetoond worden aan de hand van weefselonderzoek of een geschikt proefdier dat het organisme cellen kan binnen treden.

Recentelijk zijn genetische testen ontwikkeld om organismen te testen op de invasieve eigenschappen van zowel EIEC als Shigella spp.

Verdacht voedsel

Het is tot op heden nog niet bekend welke voedingsmiddelen een bron vormen voor EIEC, maar elk voedingsmiddel dat in contact is geweest met humane feces van een ziek persoon, direct of indirect via besmet water, kan ziekte veroorzaken bij andere personen.

Uitbraken zijn geassocieerd met hamburgers en ongepasteuriseerde melk.

Preventie

Enterobacteriën (incl. E.coli ) zijn hittegevoelig en zullen dus gedood worden door producten te verhitten boven de 70 °C. Rauwe of onvoldoende verhitte producten en kruisbesmetting (wanneer gekookte producten in contact komen met rauwe producten of besmette oppervlakten zoals snijplanken), vormen de belangrijkste oorzaak van de infecties. Goed verhitten en hygiënisch omgaan met voedsel kan dus voor een groot deel infecties voorkomen die worden veroorzaakt door enterobacteriën

Risicogroepen

Alle mensen zijn vatbaar voor een infectie van dit organisme.

Bron:

The bad bug book : http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands