Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net>Voedselveiligheid > Bacteriën

Plesiomonas shigelloides

Algemene kenmerken

Dit is een Gram-negatieve, staafvormige bacterie, die geïsoleerd is uit zoet water en zoetwater vissen en schelpdieren alsmede vele andere dieren inclusief rundvee, geiten, varkens, katten, honden, apen, gieren, slangen en padden.

De meeste menselijke infecties van P. shigelloides zijn te herleiden naar water. Het organisme komt met name voor in de tropen en subtropen. Het organisme kan aanwezig zijn in onhygiënisch water, dat gebruikt is als drinkwater, als recreatie water, of gebruikt is om voedsel af te spoelen dat niet gekookt of verhit wordt voor consumptie. P. shigelloides veroorzaakt niet altijd ziekteverschijnselen, het organisme kan ook als niet-infectueus organisme tijdelijk deel uitmaken van de darmflora. Het organisme is geïsoleerd van patiënten met diarree, maar men heeft het organisme ook kunnen isoleren van gezonde individuen (0.2-3.2% van de populatie).

Dit organisme kan op dit moment nog niet beschouwd worden als ondubbelzinnige oorzaak van ziekte bij de mens, alhoewel de associatie met humane diarree en virulentie factoren laten zien dat dit wel aannemelijk is.

Ziekteverschijnselen

Gastro-enteritis is de ziekte die door P. shigelloides wordt veroorzaakt.

De meeste P. shigelloides stammen die geassocieerd zijn met humane gastro-intestinale ziekte, zijn geïsoleerd uit de ontlasting van patiënten met diaree uit de tropen of subtropen. Infecties worden zelden gerapporteerd in de V.S. of Europa, met name vanwege de zelflimiterende eigenschap van de ziekte.

P. shigelloides gastro-enteritis is meestal een milde en zelflimiterende ziekte die gepaard gaat met koorts, rillingen, buikpijn, misselijkheid, diarree of overgeven. De symptomen beginnen ongeveer 20-24 uur na consumptie van besmet voedsel of besmet water; diaree is waterig en is zonder slijm en zonder bloed. In ernstige gevallen kan de diarree groen-geel, schuimachtig, en er bloedkleurig uit zien. De duur van de ziekte voor gezonde mensen is ongeveer 1-7 dagen.

De infectueuze dosis is waarschijnlijk behoorlijk hoog, in ieder geval meer dan 1 miljoen organismen zijn nodig om ziekte te veroorzaken.

Diagnose

De pathogenese van P. shigelloides is onbekend. Het organisme is mogelijk enterotoxisch en invasief. Het organisme is tot op heden met name geïsoleerd uit de ontlasting van patiënten met diarree. Het organisme wordt geïdentificeerd aan de hand van de standaard bacteriologische analyses, serotypering en de antibiotica gevoeligheidstest.

Verdacht voedsel

De meeste P. shigelloides infecties treden op in de zomermaanden en zijn gerelateerd met besmet zoetwater (zoals rivieren etc.). De meest voorkomende oorzaak van infectie is consumptie van besmet water of rauwe schelpdieren.

Preventie

Volledig voorkomen is waarschijnlijk niet mogelijk. Het vermijden van de consumptie van rauwe schelpdieren en niet drinken van oppervlaktewater, kan de kans op infectie aanzienlijk verminderen.

Risicogroepen

Alle mensen zijn waarschijnlijk vatbaar voor deze infectie. Zuigelingen, kinderen en chronisch zieke mensen hebben een grotere kans op langdurige ziekte en op complicaties

Bron:

The bad bug book : http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands