Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Voedselveiligheid > Bacteriën

Aeromonas sp

A.hydrophila, A. caviae en A. sobria

Algemene kenmerken

Aeromonas hydrophila is een soort bacterie die aanwezig is in al het zoete en brakke oppervlaktewater. Sommige stammen van A. hydrophila zijn in staat om ziekte te veroorzaken bij vissen en amfibieën, maar ook in mensen die mogelijk een infectie oplopen via een open wond of via inname met voedsel of water dat besmet is met hoge aantallen van dit organisme.

Er is niet zoveel bekend over de andere Aeromonas spp., maar ook deze micro-organismen komen voor in het waterige milieu en kan mogelijk ziekte bij de mens veroorzaken.

Ziekteverschijnselen

A. hydrophila kan gastro-enteritis veroorzaken in gezonde individuen of septicaemia bij personen met een verminderde weerstand of die meerdere ziekten onder de leden hebben.

A. caviae en A. sobria vooroorzaken enteritis bij alle individuen, septicaemia treedt alleen op bij personen met een verminderde weerstand of bij mensen die ook al andere ziekten hebben.

Op dit moment is het niet geheel duidelijk of A. hydrophila een veroorzaker is van humane gastro-enteritis. Alhoewel het organisme diverse eigenschappen bezit die pathogeen voor de mens zouden kunnen zijn, heeft onderzoek bij de mens laten zien dat zelfs zeer hoge aantallen cellen (i.e. 1011) geen ziekte veroorzaken bij de mens. De aanwezigheid van het organisme in de ontlasting van personen met diaree, in afwezigheid van andere bekende darm pathogenen, suggereert echter dat dit organisme wel degelijk een rol speelt bij humane gastro-enteritis.

Hetzelfde geldt voor A. caviae en A. sobria. Deze worden momenteel beschouwd als pathogenen, geassocieerd met diaree, alhoewel dit nog niet bewezen is.

Twee verschillende typen gastro-enteritis zijn geassocieerd met A. hydrophila: een cholera-achtige ziekte met waterige (rijst en water) diarree en dysenterie, wat gekenmerkt wordt door niet-samenhangende ontlasting die bloed en slijm bevat. De infectueuze dosis van dit organisme is onbekend, maar diepzeeduikers die kleine hoeveelheden water binnen hebben gekregen zijn ziek geworden, waarbij A. hydrophila geïsoleerd kon worden uit de ontlasting.

Een algehele infectie, waarbij het organismen zich verspreiden door het hele lichaam is waargenomen bij individuelen die onderliggende ziekten hebben (septicaemia).

Diagnose

A. hydrophila kan gekweekt worden uit de feces of uit bloed door het organisme te kweken op een agar medium dat schapenbloed bevat en het antibioticum ampicilline. Ampicilline voorkomt de groei van de meeste andere micro-organismen. De identificatie van het soort micro-organisme wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal biochemische testen. Om vast te stellen of het organisme in staat is om enterotoxinen te produceren, die mogelijk gastro-instestinale symptomen veroorzaken, wordt er gebruik gemaakt van een weefselcultuur analyse.

Verdacht voedsel

A. hydrophila wordt het meeste aangetroffen in vis en schelpdieren. Ook is het organisme aangetroffen in enkele monsters van rood vlees in de supermarkt (rund, varken, lam) en gevogelte. Aangezien er weinig bekend is over de virulentie mechanismen van A. hydrophila, wordt aangenomen dat niet alle stammen pathogeen zijn, gezien het feit dat het organisme in vele producten wordt aangetroffen.

Preventie

Het volledig voorkomen is waarschijnlijk niet mogelijk, maar door voedsel op een juiste wijze te bewaren en te verhitten, is het voedsel zo goed als veilig. Het grootse gevaar is kruisbesmetting; wanneer gekookte materialen in contact komen met rauwe producten of besmette materialen (zoals snijplanken) of besmet water.

Risicogroepen

Alle mensen zijn in principe vatbaar voor gastro-enteritis, alhoewel infectie van Aeromonas spp het meest frequent wordt waargenomen bij zeer jonge kinderen. Mensen met een verminderd afweersysteem of onderliggende ziekte zijn vatbaar voor ernstigere infecties.

Bron:

The bad bug book : http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands