Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net>Voedselveiligheid > Bacteriën

Andere enterobacteria

Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter soorten

 

Algemene kenmerken

Deze staafvormige (darm)bacteriën worden verdacht van het veroorzaken van acute of chronische maag-darm ziekten. De organismen zijn mogelijk afkomstig van de natuurlijke omgeving zoals het bos, oppervlakte water, producten van het land (groenten), waar ze de behoren tot de gewone microflora. Ook kunnen ze aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde individuen die geen ziekteverschijnselen hebben. Hoe de aantallen zich verhouden tussen pathogene en niet-pathogene stammen is niet bekend.

Ziekteverschijnselen

Gastro-enteritis is de naam van een ziekte die veroorzaakt wordt door deze organismen.

Acute gastro-enteritis wordt gekenmerkt door twee of meer van de volgende symptomen: overgeven, misselijkheid, koorts, rillingen, buikpijn en waterige diarree binnen 12-24 uur na consumptie van besmet water of voedsel. De chronische versie wordt gekenmerkt door dysenterie symptomen: stinkende, slijm bevattende diarree in combinatie met winderigheid en een opgezette buik. De chronische ziekte kan maanden aanhouden en antibiotica therapie vereisen.

Infectueuze dosis--onbekend. Zowel de acute als de chronische vormen van de ziekte worden mogelijk veroorzaakt door de vorming van entertoxinen. De organismen kunnen langzaamaan virulentie ontwikkelen door genetische elementen van andere pathogenen in te bouwen in hun eigen DNA. Citrobacter freundii bijvoorbeeld, dit organisme heeft soms een toxine die identiek is aan het hittestabiele toxine van E. coli die geïsoleerd kan worden uit de ontlasting van zieke kinderen.

Diagnose

Identificatiemethoden voor deze organismen in voedsel, water of monsters van de ontlasting zijn gebaseerd op de werking van een selectief medium en de resultaten van de microbiologische en biochemische methoden. De mogelijkheid om enterotoxine(n) te produceren kan worden vastgesteld aan de hand van celcultuur- en dieronderzoek, serologische methoden of genetische monsters.

Verdacht voedsel

Deze bacteriën zijn geïsoleerd uit melkproducten, rauwe schelpdieren en rauwe groenten. Het organisme kan ook aanwezig zijn in grond die voor akkerbouw gebruikt wordt en in water waar de schelpdieren worden gevangen, deze kunnen dus ook een gevaar vormen.

Preventie

Enterobacteriën zijn hittegevoelig en zullen dus gedood worden door producten te verhitten boven de 70 °C. Rauwe of onvoldoende verhitte producten en kruisbesmetting (wanneer gekookte producten in contact komen met rauwe producten of besmette oppervlakten zoals snijplanken), vormen de belangrijkste oorzaak van de infecties. Goed verhitten en hygiënisch omgaan met voedsel kan dus voor een groot deel infecties voorkomen die worden veroorzaakt door enterobacteriën.

Risicogroepen

Mogelijk zijn alle mensen vatbaar voor de pahogene vormen van deze bacteriën. Jonge kinderen zijn extra gevoelig.

Bron:

The bad bug book : http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands