An initiative of :Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Tematy > Bezpieczeństwo żywności > Toxyny

Mikotoksyny

Grzyby pleśniowe mogą występować na roślinach uprawnych i przechowywanych produktach żywnościowych. Niektóre z nich wytwarzają trujące związki, które po spożyciu przez ludzi lub zwierzęta mogą spowodować poważne choroby. Związki te nazywa się mikotoksynami.

Zapobieganie wzrostowi grzybów na produktach żywnościowych nie jest łatwe, lecz zapewnienie odpowiednich warunków higieny podczas przetwarzania żywności i jej przechowywania znacznie ogranicza ich rozwój. Grzyby wytwarzające toksyny stanowią problem w krajach rozwijających się, gdzie warunki przechowywania żywności nie są tak dobrze kontrolowane jak w krajach rozwiniętych. Ponadto, ryzyko zakażeń żywności grzybami zwiększa ciepły i wilgotny klimat stref tropikalnych.

Mikotoksyny znacznie się różnią pod względem toksyczności i wpływu na organizm człowieka. Wpływ ten zależy od rodzaju toksyny i spożytej ilości. Badania wykonane w Wielkiej Brytanii wykazały, że większość ludzi spożywa niewielkie ilości mikotoksyn bez ujemnego skutku zdrowotnego

Mikotoksyny są wytwarzane przez wiele różnych rodzajów grzybów, jednakże większość z nich pochodzi od rodzajów Aspergillus , Penicillinum i Fusarium . Nie każdy z tych grzybów wytwarza mikotoksyny, zaś jeden z grzybów może być źródłem rożnych postaci toksyn co powoduje, że trudno jest ocenić ich skutki na zdrowie człowieka.

Mikotoksyny różnią się pochodzeniem i ogólnym wpływem na zdrowie człowieka. Do najbardziej powszechnych mikotoksyn należą:

Aflatoksyny
Ochratoksyny
tox-trich Trichoteceny
tox-zear Zearalenon

Zobacz także dział pytań i odpowiedzi na temat mikotoksyn.

W tabeli poniżej przedstawiono dużą liczbę znanych i mniej znanych toksyn wytwarzanych przez różne grzyby pleśniowe. Większość z nich nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Uwaga: nie wszystkie z wymienionych toksyn są związane z produktami żywnościowymi nawet, gdy dany grzyb występuje w tych produktach.

 

Mikotoksyna

Organizm

Acetoksyscirpenediol

Fusarium moniliforme, F. equiset i, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Acetyldeoksyniwalenon

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Acetylneosolaniol

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Acetylowana toksyna T-2

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Aflatoksyna

Aspergillus flavus, A. parasiticus

Aflatrem 

Aspergillus flavus

Alternariol

Alternaria alternata

Austamid 

Alternaria alternata

Austdiol  

Aspergillus ustus

Austocystyna 

Aspergillus ustus

Awenaceina

Aspergillus ustus

Bentenolid 

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Bewerycyna

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Brewianamid 

Monographella nivalis

Butenolid

Aspergillus ustus

Chetoglobosyna

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Cytochalazyna E 

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Cytrowirydyna 

Chaetomium globosum

Cytrynina  

Aspergillus carneus, A. terreus, Penicillium citrinum, P. hirsutum, P. verrucosum

Decetylkalonektryna

Aspergillus terreus, Penicillium citreoviride

Destruksyna B  

Chaetomium cochliodes

Diacetoksyscirpenol

Acremonium crotocinigenum

Dioctan deoksydiwalenonu

Aspergillus clavatus

Eniatyna

Aspergillus versicolor

Fruktigenina

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Fumagilina 

Fusarium moniliforme, i F. nivale

Fumonizyna B 1

Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Fuzaryna  

Fusarium moniliforme, F. equiseti

Gliotoksyna

Aspergillus ochraceus

Ipomeanina

Fusarium moniliforme,   F. avenaceum, F. roseum, F. solani, i F. nivale

Islanditoksyna

Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, i F. roseum

Jawanicyna 

Aspergillus fumigatus

Kalonektryna

Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, i F. nivale

Kochliodinol 

Fusarium moniliforme

Krotocyna 

Fusarium moniliforme

Ksantocylina

Alternaria, Aspergillus fumigatus, Penicillium

Kwas altenuinowy 

Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, i F. nivale

Kwas cyklopiazonowy

Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, i F. nivale

Kwas fuzarowy

Penicillium isliicum

Kwas penicylinowy

Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, i F. nivale

Laterytyna  

Fusarium moniliforme

Likomarazmina

Aspergillus niger

Malformina 

Aspergillus spp.

Maltoryzyna 

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Moniliformina 

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Monoacetoksyscirpenol

Fusarium moniliforme, F. solani, F. culmorum, F. avenaceum, i F. roseum

Monooctan deoksydiwalenolu

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Neosolaniol

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Niwalenon

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F., F. solani, avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Ochratoksyna

Aspergillus ochraceus, Penicillium viridictum

Patulina

Aspergillus clavatus, Penicillium expansum, Botrytis,
P. roquefortii, P. claviforme, P. griseofulvum

Penitrem

Aspergillus ochraceus

Rorydyna E

Penicillium crustosum

Rubratoksyna

Myrothecium roridum, M. verrucaria, Dendrodochium spp., Cylindrocarpon spp., Stachybotrys spp.

Rubroskyrina

Penicillium rubrum

Rubrosulfoina

Penicillium spp.

Rugulozyna

Penicillium viridicatum

Sambucynina

Penicillium brunneum, P. kloeckeri, P. rugulosum

Satratoksyny, F,G,H

Fusarium moniliforme, F. equiset i, F. oxysporum, F. culmorum, F. solani, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Scirpentriol

Stachybotrys chartarum, Trichoderma viridi

Slaframina

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. solani, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Sterigmatocystyna

Rhizoctonia leguminicola

Toksyna HT-2

Aspergillus flavus, A. nidulans, A. versicolor, Penicillium rugulosum

Toksyna NT-1

Fusarium moniliforme, F. equiseti,   F. culmorum, F. solani, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Toksyna NT-2

Fusarium moniliforme, F. equiseti,   F. culmorum, F. solani, F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Toksyna T-1

Fusarium moniliforme, F. equiseti,  F. avenaceum, F. roseum, i F. nivale

Toksyna T-2

Trichoderma viride

Triacetoksyscirpendiol

Trichothecium roseum

Trichodermina

Stachybotrys chartarum

Trichotecyna

Stachybotrys chartarum

Trichowerol

Aspergillus clavatus

Trichoweryna

Myrothecium verrucaria, Dendrodochium spp., Stachybotrys chartarum

Tryptokwiwalen

A spergillus fumigatus, Stachybotrys chartarum

Werrukaryna

Trichophyton spp., Penicillium viridicatum

Werrukulogen

A spergillus spp., Penicillium aurantiogriseum, P. crustosum, P. viridicatum

Wiomeleina

Aspergillus fumigatus

Wiopurpuryna

Eurotium chevalieri

Wiryditoksyna

Fusarium culmorum, F. graminearum, F. oxysporum, F. roseum,   F. moniliforme, F. avenaceum, F. equiseti, i F. nivale

Zearalenon

Fusarium culmorum, F. graminearum, F. oxysporum, F. roseum,   F. moniliforme, F. avenaceum, F. equiseti, i F. nivale

 

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands