An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E300-400

E385 Kalsiyum disodyum EDTA

Kaynağı:
EDTA (386)'nın, kalsiyum/sodyum tuzlarının sentetik bir bileşenidir.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Metal bağlayıcı, stabilizör (ağır metal oksidasyonundan sonra kullanılsa dahi metal, yapıdan ayrılır).

Ürünler:
Birçok farklı ürün.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
Vücut ağırlığı üzerinden 2.5 mg/kg.

Yan etkileri:
Kullanılan konsantrasyonlarda bilinen etki yoktur. Uzun dönemde, yüksek doz sonucunda, yapıdan (demir) metal(ler)in azalmasıyla ortaya çıkar.

Kullanımdaki sınırlamalar:
EDTA and edetatlar, bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands