An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E300-400

386 EDTA: Disodyum etilendiamin tetra-asetat

Kaynağı:
Sentetik bir bileşiktir.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Metal bağlayıcı, stabilizör (ağır metal oksidasyonundan sonra kullanılsa dahi metal yapıdan ayrılır).

Ürünler :
Birçok farklı ürün.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı :
Vücut ağırlığı üzerinden 2.5 mg/kg.

Yan etkileri:
Kullanılan konsantrasyonlarda bilinen etki yoktur. Uzun dönemde, yüksek doz sonucunda, yapıdan (demir) metal(ler)in azalmasıyla ortaya çıkar.

Kullanımındaki sınırlamalar:
EDTA ve edetatlar, bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands