An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFood-Info.net> Tematy > Barwniki żywności > Naturalne barwniki żywności

Chlorofil

Chlorofil jest zielonym barwnikiem występującym w większości roślin, w algach i niektórych bakteriach. Ponieważ zawierają go wszystkie liście, a zatem wszystkie rośliny liściaste, jest jednym z najdawniej i najczęściej spożywanych barwników w naszej diecie. Ze względu na częstość spożycia, chlorofil można uważać za najbardziej bezpieczny składnik żywności.

W roślinach chlorofil pełni ważną rolę w procesie fotosyntezy, w którym rośliny pobierają energię.


Ryc. 1: Chlorofil, zielony barwnik roślin (Źródło)

 

Czysty chlorofil jest stosowany jako barwnik żywności i ma oznaczenie E140, zaś bardziej trwałe kompleksy miedzi z chlorofilem oznaczenie E141.

Struktura

Chlorofil jest mieszaniną kilku złożonych cząsteczek o budowie pierścieniowej (układ porfiryny) z centralnie umiejscowionym jonem magnezowym i długim, bocznym łańcuchem hydrofobowym (Ryc.2). Chlorofil jest wytwarzany w podobnym cyklu metabolicznym jak inne barwniki, np. hem – czerwony barwnik krwi (w strukturę pierścieniową jest wbudowany jon żelaza). Chlorofil posiada kilka odmiennych form występujących w naturze, które nieznacznie różnią się między sobą strukturą pierścienia i bocznym łańcuchem (patrz Tabela 1).


Ryc. 2: Budowa chemiczna dwóch najbardziej rozpowszechnionych form chlorofilu

 

Tabela 1. Charakterystyka naturalnych form chlorofilu

 

 

Chlorofil a

Chlorofil b

Chlorofil c1

Chlorofil c2

Chlorofil d

Wzór chemiczny

C55H72O5N4Mg

C55H70O6N4 Mg

C35H30O5N4Mg

C35H28O5N4Mg

C54H70 O6N4Mg

Grupa C3

-CH=CH2

-CH=CH2

-CH=CH2

-CH=CH2

-CHO

Grupa C7

-CH3

-CHO

-CH3

-CH3

-CH3

Grupa C8

-CH2CH3

-CH2CH3

-CH2CH3

-CH=CH2

-CH2CH3

Grupa C17

-CH2CH2COO-Phytyl

-CH2CH2COO-Phytyl

-CH=CHCOOH

-CH=CHCOOH

-CH2CH2COO-Phytyl

Wiązanie C17-C18

Pojedyncze

Pojedyncze

Podwójne

Podwójne

Pojedyncze

Występowanie

Powszechne

Głównie w roślinach

Różne gatunki alg

Różne gatunki alg

cjanobakterie

Źródło

 

Chlorofil pozyskuje się głównie z lucerny (Medicago sativa), pokrzywy (Urtica dioica) lub traw. Ekstrakcję wykonuje się z użyciem kilku rozpuszczalników i aby uniknąć degradacji barwnika, powinna być przeprowadzona szybko i bez dostępu światła. Otrzymany ekstrakt jest następnie oczyszczany. Chlorofil nie jest zbyt trwały, lecz jego trwałość można zwiększyć w procesie deestryfikacji i przez dodanie jonów miedzi. Kompleksy chlorofilu z miedzią mają intensywną zieloną barwę i są bardziej trwałe od chlorofilu naturalnego.

Zastosowanie

Chlorofil należy do bezpiecznych substancji i może być stosowany bez ograniczeń w prawie każdym produkcie żywnościowym. Jednakże, ze względu na ograniczoną trwałość, jego zastosowanie jest także ograniczone. Na trwałość chlorofilu wpływ a dostęp powietrza, światło, działanie ciepła i pH środowiska. Produkty barwione chlorofilem powinny być suche i zabezpieczone przed dostępem światła, tlenu i działania podwyższonej temperatury. Aby zapobiec degradacji barwnika, produkty są pakowane w ciemne opakowania w modyfikowanej atmosferze.

W niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące stosowania kompleksów chlorofilu z miedzią. Jest to spowodowane przede wszystkim toksycznością miedzi niezwiązanej z barwnikiem, która może stanowić zanieczyszczenie preparatu, nie zaś samym chlorofilem.

 

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!