An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E500-600

505: Ferro karbonat

Kaynağı:
Doğal bir mineral olarak meydana gelir.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Asitlik düzenleyici, fakat çoğunlukla demirle kuvvetlendirilmiş gıdalarda kullanılır.

Ürünler:
Kuvvetlendirilmiş gıdalar ve eczacılıkla ilgili preperatlar.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
Belirlenmemiştir.

Yan etkileri:
Bilinen yan etkisi yoktur.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Yoktur, 505 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands