An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E400-500

480: Dioktil sodyum sülfosaksinat

Kaynağı:
Oktanın maleik asit anhidrat ile reaksiyonu ve bunu sodyum bisülfat reaksiyonunun izlemesi ile üretilir.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Emülgatör özelliktedir.

Ürünler:
Fırın ürünlerinde fakat daha çok ilaç hazırlanmasında kullanılır.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
2.5 mg/kg vücut ağırlığı

Yan etkileri:
Ürün müshil gibi davranır.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur, 480 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryenler ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryenler tarafından tüketilebilir.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands