An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E400-500

E477: Yağ asitlerinin propilenglikol esterleri

Kaynağı:
Propandiol ve doğal yağların bileşimidir. Normal yağ, gliserol ve yağ asitlerinden meydana gelir; ancak bu ürünlerde gliserol, propandiol ile değiştirilir. Kullanılan yağlar başlıca bitki kökenlidir, fakat hayvansal kaynaklı yağlar da kullanılabilir. Ürün genel olarak farklı bileşenlerin karışımıdır.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Emülgatör ve stabilizör özelliktedirler.

Ürünler:
Fırın ürünlerinde kullanılırlar.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
Propilenglikol için 25 mg/kg vücut ağırlığı

Yan etkileri:
Bilinen yan etkileri yoktur.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Çoğunlukla bitkisel yağlar kullanılmasına rağmen, hayvansal yağların (domuz yağı gibi) kullanımı dışlanamaz. Bundan dolayı; birtakım gruplar, örneğin, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryenler, Müslümanlar ve Yahudiler bu ürünlerden uzak durmalıdır. Sadece üreticiler, yağ asitlerinin kaynağı üzerine detaylı bilgi verebilir. Kimyasal olarak, bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağ asitleri aynıdır.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands