An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep ÜniversitesiFood-Info.net> E numaralar > E400-500

E472 Mono- ve di-gliseritlerin esterleri

E472a Mono- ve di-gliseritlerin asetik asit esterleri
E472b Mono- ve di-gliseritlerin laktik asit esterleri
E472c Mono- ve di-gliseritlerin sitrik asit esterleri
E472d Mono- ve di-gliseritlerin tartarik asit esterleri
E472e Mono- ve di-gliseritlerin diasetiltartarik asik esterleri
E462f Mono- ve di-gliseritlerin karışık esterleri (tartarik, asetik)

Kaynağı:
Gliserol, doğal yağ asitleri ve diğer organik asitlerden (asetik, laktik.tartarik,sitrik) üretilen sentetik yağ esterleridir. Yağ asitleri genelde bitkisel kökenlidir fakat hayvansal kaynaklı yağ asitleri de kullanılabilir.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Emülgatör ve stabilizör özelliktedirler.

Ürünler:
Birçok farklı üründe kullanılırlar.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
E472d-f için, 30 mg tartarik asit / kg vücut ağırlığı

Yan etkileri:
Bilinen yan etkileri yoktur. Ürünler önce tek tek asitlere ve yağlara parçalanır. Vücut normal asitleri ve doğal yağa özgü bütün bileşenleri metabolize eder. Normal yağ sindirildiği zaman mono- ve digliseritlerin bileşenleri vücutta normal bir şekilde üretilir.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Çoğunlukla bitkisel yağlar kullanılmasına rağmen, hayvansal yağların (domuz yağı gibi) kullanımı dışlanamaz. Bundan dolayı; b irtakım gruplar, örneğin, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryenler, Müslümanlar ve Yahudiler bu ürünlerden uzak durmalıdır. Sadece üreticiler yağ asitlerinin kaynağı üzerine detaylı bilgi verebilir. Kimyasal olarak, bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağ asitleri aynıdır.

 

 

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!