An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E300-400

E354 Kalsiyum tartarat

Kaynağı:
Tartarik asidin kalsiyum tuzları, meyvelerde oluşan doğal asit.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Asitlik düzenleyici ve koruyucu.

Ürünler:
Balık ve meyvelerde koruyucu, deniz yosunu ürünleri, eczacılık, vb.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
Tanımlanmamıştır.

Yan etkileri:
Bilinen yan etkisi yoktur; vücutta tartarik aside metabolize edilir.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Tartarik asit ve tartaratlar, bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands