An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E numaralar > E300-400

E337 Potasyum sodyum tartarat

Kaynağı:
Tartarik asidin potasyum ve sodyum tuzu, birçok meyvede özellikle de üzümde bulunan doğal asit. Ticari olarak, şarap endüstrisinin atık ürünlerinden (üzüm kabukları) hazırlanır.

Fonksiyon ve özellikleri:
A sitliği düzenleyici ve antioksidan. Ayrıca stabilizör ve emülgatör.

Ürünler:
Birçok ürün, temel olarak et ve peynir ürünleri.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
Vücut ağırlığı üzerinden 30 mg/kg.

Yan etkileri:
Vücutta sindirilemez; bu nedenle üreyle birlikte, yan etkisi olmadan vücuttan atılır.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Tartarik asit ve tartaratlar, bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands