An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep ÜniversitesiFood-Info.net> E numaralar > E200-300

E203: Kalsiyum sorbat / Sorbik asit kalsiyum tuzu

Kaynağı:
Sorbik asitin kalsiyum tuzu (E200), Avrupa dağ- ağacının meyvesinde (Sorbus aucuparia) doğal olarak bulunur. Ticari olarak birçok farklı kimyasal yolla üretilir.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Sorbik asit, özellikle mantar ve mayalara karşı bir koruyucudur. Bakterilere karşı etkili değildir. En iyi aktiviteyi 6.5 ‘in altındaki pH değerlerinde gösterir (asidik ve az asidik gıdalar). Kalsiyum sorbat başlıca süt ürünlerinde kullanılır; aktivitesi sorbik asitinkine benzerdir.

Ürünler:
Kalsiyum sorbat başlıca süt ürünlerinde ve çavdar ekmeğinde kullanılır.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
25 mg/kg vücut ağırlığı

Yan etkileri:
Kulllanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Yalnızca insanların çok küçük bir yüzdelik oranı hafif yalancı – alerjik reaksiyonlar gösterirler.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Yoktur- Sorbatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler.

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!