An initiative of :Akademia Rolnicza im. Augusta CieszkowskiegoFood-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Składniki żywności > Witaminy
Food-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Produkty żywnościowe > Owoce i warzywa

Czy podczas przechowywania świeżego soku pomarańczowego następują straty witaminy C?

Witamina C jest wrażliwa na tlen i jej zawartość w soku pomarańczowym obniża się w czasie kontaktu z tlenem. Proces ten rozpoczyna się natychmiast po wyprodukowaniu soku. Reakcja zależy również od temperatury i kwasowości. W kwaśnych sokach, jak sok pomarańczowy i w niskiej temperaturze proces ten zachodzi stosunkowo powoli.

Otwarty sok pomarańczowy zaleca się spożyć w ciągu kilku godzin, a po otwarciu przechowywać chłodniczo. Ponieważ proces utleniania witaminy C jest raczej powolny, nawet po jednym dniu witamina C nadal znajduje się w soku.

Handlowy sok pomarańczowy jest zamknięty w opakowaniach nieprzepuszczalnych dla tlenu i do chwili otwarcia, zawartość witaminy C nie zmienia się. Po otwarciu, sytuacja jest identyczna jak w przypadku świeżo zrobionego soku pomarańczowego.

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!