An initiative of :Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Bezpieczeństwo żywności>

Wirusy

  • Jaka jest różnica między wirusami a bakteriami?
  • Jakie produkty żywnościowe wiąże się z wirusem Norwalk?
  • Czy istnieja wirusy odporne na wysoka i niska temperature?
  • Czy wirusy mogą przetrwać w marynowanych małżach?


  • European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


    Master in Food Safety Law    Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands