An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFood-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Bezpieczeństwo żywności > Azotany

Dlaczego ciało człowieka produkuje azotyny?

Ciało cz ł owieka generuje azotyny poprzez normalny metabolizm azotu w którym tlenek azotu jest produkowany i przekształcany do azotanów lub azotynów w celu wydalenia. Na normalnym poziomie, tlenek azotu podtrzymuje życie poprzez biologiczny transport wiadomości, który pomaga leczyć rany i oparzenia, wspomaga krzepniecie krwi, kontroluje ciśnienie krwi, uwydatnia funkcjonowanie mózgu i wspomaga odporność do zabijania komórek rakowych i miedzykomrókowych pasożytów . Badania naukowe pokazały że, rana w okresie gojenia zawiera znaczne ilości tlenku azotu.

Ponadto, kiedy azotyny są zakwaszane w żołądku, stymuluje on antybakteryjne właściwości. Jako azotyn chroni żywność od Clostridium botulinum , może także chronić żołądek ludzki przed innymi patogenami w żywności.

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!