An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Bezpieczeństwo żywności>

BSE (Choroba szalonych krów)

  • Co to jest BSE?
  • Co powoduje BSE?
  • W jaki sposób BSE jest diagnozowane?
  • W jaki sposób BSE jest przenoszone?
  • Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands