An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFood-Info.net> Produkty żywnościowe > Wino

Krótka historia wina

Aby wyprodukować wino, trzeba użyć winogron, które należą do rodzaju Vitis. Przeważnie używana jest jedna z odmian V. vinifera (często błędnie nazywana europejskim winogronem). Napoje produkowane z V. labrusca , winogrona pochodzącego z Ameryki, oraz innych odmian winogron także uważa się za wina. Jeżeli inne owoce używane są podczas procesu fermentacji, aby wyprodukować określony rodzaj wina, nazwę tego owocu zawiera się w nazwie wina, jak na przykład wino brzoskwiniowe, czy jeżynowe.


(Source)

Historia i rozwój nauki o uprawie winorośli i produkcji wina

Vitis vinifera była uprawiana na Środkowym Wschodzie już 4000 lat p.n.e., możliwe, że nawet wcześniej. Ślady z Egiptu datują się na 2500 lat p.n.e. i mówią o użyciu winogron w procesie produkcji wina. Wczesne początki i duże znaczenie przemysłu na Środkowym Wschodzie są potwierdzone przez referencje w Starym Testamencie. Grecy rozprzestrzenili aktywny handel i sadzenie winogron w ich koloniach od Morza Czarnego do Hiszpanii. Rzymianie przywieźli zwyczaj hodowania winorośli w doliny Renu i Mozeli (które zostały wielkimi regionami Niemiec i Alzacji), Dunaju (w dzisiejszych czasach Rumiani, Jugosławia, Węgry i Austria), Rhône, Saône, Garonne, Loire, i Marne (wielkie francuskie regiony odpowiednio: Rhône, Burgundia, Bordeaux, Loara i Szampania). Rola wina podczas mszy w kościele chrześcijańskim pomogła utrzymać przemysł po upadku Rzymskiego Imperium, a mnisi zachowali i rozwinęli wiele wysoko cenionych regionów produkcji wina w Europie.


(Source)

Poprzez podróże Kolumba, kultura winogron i produkcji wina zostały przetransportowane ze Starego Świata do Nowego. Dzięki hiszpańskim misjonarzom nauka o uprawie winorośli i produkcji wina została zapoczątkowana w Chile i Argentynie w połowie szesnastego wieku oraz w Kalifornii w osiemnastym wieku. Wraz z napływem europejskich imigrantów w dziewiętnastym i początku dwudziestego wieku rozwinął się nowoczesny przemysł oparty na imporcie winogron V. vinifera. Podstawowy region, w którym produkowano wino w południowej Ameryce, to podnóża And. W Kalifornii centrum nauki o uprawie winorośli i produkcji wina przeniesiono z południowych misji do Regionu Centralnego i północnych krain Sodoma, Napa i Mendocino. Brytyjscy osiedleńcy uprawiali winorośle w Australii i Nowej Zelandii w początkach dziewiętnastego wieku, a Holendrzy w ok.1654 zawieźli winogrona z okolic Renu do południowej Afryki.


(Source)

Powstanie we wschodniej Ameryce wszy, filoksera, w latach od 1890 do 1900 poważnie zagroziło produkcji wina na całym świecie, kiedy zniszczone zostały winnice, gdzie sadzono

V. vinifera (szczególnie w Europie, części Australii i Kalifornii). Aby zwalczyć tego pasożyta, szczepki V. vinifera (oddzielane od pędów, włączając w to pączki) przeszczepiano do odmian pochodzących z wschodnich Stanów Zjednoczonych, które okazały się całkowicie odporne na filoksere. Kiedy winnice odżyły, rządy państw europejskich zaczęły chronić reputację wielkich regionów poprzez wprowadzanie praw, które nadawały nazwy i jakościowe rangi tylko tym winom, które były produkowane w specjalnych regionach, zgodnie ze szczegółowymi procedurami. W ostatnich czasach w krajach, w których wino jest produkowane, wprowadzono podobne regulacje.


Filoksera(Source)

Dalsze informacje:

Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!