An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> E-Numery > E100-200

E127: Erytrozyna

CI 45430

Pochodzenie:
Syntetyczny czerwony barwnik zawierający jodynę.

Funkcje i cechy charakterystyczne:
Czerwony barwnik żywności, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Produkty:
Stosowany w wielu produktach.

Dopuszczalne dzienne spożycie:
Do 0,1 mg/kg masy ciała.

Ograniczenia żywieniowe:
Wykazuje kilka skutków ubocznych dla stężeń stosowanych w żywności. Zwiększona nadpobudliwość zgłoszona w kilku przypadkach, jak również możliwe powiązania z mutagennością. Erytrozyna powoduje zwiększoną czułość na światło u osób nadwrażliwych. W zwiększonych stężeniach erytrozyna zakłóca metabolizm jodyny. Jednakże takie stężenia nie są stosowane w żywności.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands