An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Tematy > Bezpieczeństwo żywności > Bakterie

Przegląd bakterii powodujących psucie się żywności

Porularnie używane wyrazy w tej sekcji.

Gram negatywne/pozytywne- oznacza szczepy odkryte przez danskego bakteriologa Grama. Jest to jedna z głównych klacyfikacji i jest ona oparta o różnice w budowie ściany komórkowej.

Paleczki/kuliste- odpowiada to kształtowi komórki. Pałeczki mają kształt podłużny, a kuliste kształt kulisty.

Flagellum/flagella -o strukturze podobnej do nitki, pozwalającej bakterii poruszać się lub przylegać do powierzchni.

Rodzina jest wieką grupą spokrewnionych organizmów (w tym przypadku bakterii), i podzielona jest na rodzaje (pojedynczy rodzaj). Rodzaj jest grupą bardziej zwiazaną z bakterią i jest podzielony na gatunki. Sa różne rodzaje gatunków(szczepów), spokrewnnionych organizmów. Gatunki/szczepy sa nazwą należącą do indywidualnych baktrii,należących do rodzaju. Sereotypami są gatunki z danymi właściwościami immunologicznymi.

Analogia : Pies (rodzina) - Canis (rodzaj) - gatunek :: Canis familiaris (pies) and Canis lupus (wilk);

Rasa psa może być porównana do gatunku.

Z analogii możemy wywnioskować że gatunek ma różne cechy (porównaj rasy psów). Niektóre z nich są nieszkodliwe, niektóre są patogenne, a jeszcze niektóre przynoszą korzyści. Dla obydwu : patogennych i pożytecznych bakterii rodzaj określa efekt działania, nie gatunek (na przykład niektóre psy są zabójcami a niektóre są przyjazne itd.)

Index popularnych patogenów żywności

Aeromonas caviae
Aeromonas hydrophila
Aeromonas sobria

On the English part also:
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni
Citrobacter spp .
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Enterobacter spp .
Enterococcus spp .
Escherichia coli enteroinvasive strains
Escherichia coli enteropathogenic strains
Escherichia coli enterotoxigenic strains
Escherichia coli O157:H7
Klebsiella spp .
Listeria monocytogenes
Plesiomonas shigelloides
Salmonella spp

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands