An initiative of :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Otázky a odpovědi > Potravinářské výrobky > Mléčné výrobky

Čím se liší kravské a kozí mléko?

Složení není příliš rozdílné. Obojí obsahují kolem 13% sušiny.

Laktóza je nejdůležitější uhlovodan obsažený v mléce. Laktóza je disacharid složený z glukózy a galaktózy.

V kozím mléce je laktózy asi o 10% méně než v kravském. Chemicky je v obou druzích mléka laktóza totožná.

Dalšími hlavními složkami kozího a kravského mléka jsou tuk, bílkoviny a minerální látky. 100 ml mléka má energetickou hodnotu kolem 280 kJ (67 kcal).

Složení mléka závisí do značné míry na krmení. Složení mléka závisí rovněž na ročním období. V létě je dojivost vyšší, ovšem získané mléko má nižší obsah tuku a bílkovin. Naopak v zimě dojivost klesá, avšak obsah tuku a bílkovin v nadojeném mléce je vyšší.

Rozdíly ve složení kozího a kravského mléka má za následek rozdíly ve fyzikálních vlastnostech. Např. kozí mléko má nižší tepelnou stabilitu, zatímco ústojná schopnost je u kozího vyšší než u kravského mléka.

Navíc kozí mléko má neobyčejně bílou barvu, která je výsledkem nepřítomností karotenů v tuku. Nadto tukové kuličky v kozím mléce jsou velice malého průměru. Toto má za následek vyšší rozptyl světla dodávající mléku neobyčejně bílý vzhled.

 

 

 

 


> Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!