An initiative of :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Otázky a odpovědi > Potravinářské výrobky > Mléčné výrobky

Které bílkoviny obsahuje mléko?

Mléko obsahuje stovky typů bílkovin, většinu z nich v nepatrném množství. Bílkoviny lze třídit různými způsoby podle jejich chemických nebo fyzikálních vlastností a jejich biologických funkcí. Starší seskupování bílkovin na kasein, albuminy a globuliny umožňovalo postačující třídění. Tabulka pod textem ukazuje zkrácený seznam mléčných bílkovin dle současného třídění. Nevýznamné skupiny jsou vyloučeny v zájmu zjednodušení. Syrovátkové bílkoviny je souznačný pojem často používaný pro bílkoviny mléčného séra. Kromě bílkovin mléčného séra obsahuje syrovátka zlomky molekul kaseinu. Některé sérové bílkoviny jsou přítomny v ošetřeném mléce v nižší koncentraci než v původním syrovém mléce. To je kvůli denatunaraci během pasterizace před vlastní výrobou sýrů. Tři hlavní skupiny mléčných bílkovin se odlišují svým naprosto rozdílným chováním a formou výskytu. Kaseiny se snadno několika způsoby z mléka sráží, zatímco syrovátkové bílkoviny zůstávají obvykle rozpuštěné. Membránové bílkoviny obalů tukových kapének, jak napovídá samotné označení, přiléhají na jejich povrch a uvolňují se jen mechanickým působením, jako např. při stloukání smetany na máslo.

Obsah bílkovin v kravském mléce:

 

g bílkoviny/kg mléka

w/w hmotnostní podíl jednotlivých typů bílkovin na celkovém obsahu bílkovin

Kasein

Alfa-s1-kasein

10.0

30.6

Alfa-s2-kasein

2.6

8.0

Beta-kasein

10.1

30.8

Gama-kasein

3.3

10.1

Celkový kasein

26.0

79.5

Bílkoviny syrovátky

Beta-laktalbumin

1.2

3.7

Beta-laktoglobulin

3.2

9.8

Albumin krevního séra

0.4

1.2

Imunoglobuliny

0.7

2.1

Ostatní

0.8

2.4

Veškeré syrovátkové bílkoviny

6.3

19.3

Membránové bílkoviny tukových kuliček

0.4

1.2

Veškeré bílkoviny

32.7

100

Source: Dairy Processing Handbook, TetraPak, Sweden.

 

 

 


> Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!