An initiative of :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Otázky a odpovědi > Potravinářské výrobky > Maso
Food-Info.net> Otázky a odpovědi > Nazávadnost potravin > Nemoc šílených krav (BSE)

Jak se pozná země původu masa a masných výrobků?

Etiketa na balíčkovaném masném výrobku obvykle obsahuje údaje o druhu použitého masa. Ohledně masa použitého jako součást výrobku, jako např. uzenina na pizze, je třeba uvádět bližší podrobnosti pakliže konečný výrobek obsahuje více jak 25% celkové hmotnosti. Toto pravidlo je v současné době v rámci EU pečlivě sledováno. Mleté hovězí maso musí nést označení určující zemi porážky a zemi, kde bylo maso semleto. Od roku 2002 musí označení též obsahovat určení země, v které zvíře žilo od narození do porážky. Nebalíčkované, neporcované hovězí maso musí být opatřeno visačkou nebo označením s určujícím zemi původu.

Dále zpracovávané potravinové výrobky mohou být označeny zemí původu, nicméně tato označení se vztahují k zemi, v které byl výrobek zpracován a nemusí bezpodmínečně být zdrojem složky z hovězího masa. Výrobce může výrobek opatřit dalšími informacemi.

 

 


> Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!