An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Sản phẩm thực phẩm > Bia

Phải bảo quản bia thế nào?

Nói chung, bia thường được bảo quản ở nơi mát. Ở những vùng khí hậu ấm, điều này thường có nghĩa là bảo quản trong tủ lạnh. Ở những vùng khí hậu mát, bia thường được bảo quản trong các hầm chứa. Nhiệt độ bảo quản từ 2°C đế 15°C là thích hợp. Nên lưu ý là nếu nhiệt độ bảo quản gần hai ngưỡng của khoảng nhiệt độ này thì khả năng bị hỏng của bia sẽ cao hơn vì nấm men có trong bia sẽ hoạt động hơn. Điều này có lợi khi ủ rượu lúa mạch. Tuy nhiên, quá trình này sẽ làm cho bia nhẹ nhanh “cũ” hơn.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands