An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Nguyên liệu thực phẩm > Đường và chất làm ngọt

Vì sao đường được sử dụng trong thực phẩm?

Trong một số thực phẩm, đường được sử dụng để làm ngọt. Trong một số sản phẩm khác, đường dùng để làm tăng vị nhưng hàm lượng sử dụng không đủ để làm ngọt. Tuy nhiên, cũng có những thực phẩm mà trong đó đường là thành phần chủ chốt tạo cấu trúc va nguyên liệu chính trong công thức, ví dụ như bánh ngọt hay bánh bích quy.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands