An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Nguyên liệu thực phẩm > Chất béo và dầu thực phẩm

Hàm lượng chất béo trong dầu (ăn)?

Tất cả các loại dầu (ăn) đều chứa 100% chất béo, bao gồm cả dầu thực vật và phi thực vật. Sự khác nhau nhiều giữa dầu (ăn) và mỡ là tỉ lệ chất béo no, chất béo không no đơn và chất béo không no đa. Tuy nhiên, sự khác biệt này không làm thay đổi tỉ lệ chất béo hay giá trị năng lượng (kJ hay kCal) của dầu (ăn).

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands