An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Nguyên liệu thực phẩm > Sô cô la

Sô cô la đen, sữa và trắng là gì?

Sô cô la trắng được làm từ bơ ca cao, đường, sữa và hương liệu như va-ni.

Sô cô la sữa được là từ dung dịch ca cao, bơ ca cao, đường, sữa và hương liệu.

Sô cô la đen được làm từ dung dịch ca ca, bơ ca cao, đường và hương liệu.

Một số tiêu chuẩn cho sô cô la không xếp sô cô la trắng là một loại sô cô la vì nó không chứa dung dịch ca cao mà chỉ có bơ ca cao. Ví dụ như tiêu chuẩn quốc tế Codex Alimentarius cho sô cô la không bao gồm sô cô la trắng mà sử dụng một tiêu chuẩn riêng trong đó sô cô la trắng được gọi là kẹo bơ ca cao. Trong tiêu chuẩn này ít nhất 20% bơ ca cao cần có trong sản phẩm để được xếp là kẹo bơ ca cao.

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands