An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Nguyên liệu thực phẩm > Sô cô la

Nghĩa của từ sô cô la và ca cao là gì? Xuất phát từ đâu?

Theobroma cacao là tên khoa học của cây ca cao. Tên đó được đặt bởi Carolus Linnaeus (nhà thực vật học và phân loại học) vào năm 1753. Từ ca cao được dùng bởi người Maya (người thổ dân da đỏ vùng phía nam Mexico và Trung Mỹ) vào khoảng năm 400 trước công nguyên đến năm 100 sau công nguyên. Tuy nhiên, điều tra về lịch sử ngôn ngữ học cho thấy từ này cũng được người Olmec (sống ở trung nam Mexico) khoảng năm 1000 trước công nguyên sử dụng.

Chocolate là từ dùng để gọi các sản phẩm làm từ hạt ca cao. Trước khi sản phẩm dạng cứng để ăn được chế biến, một loại nước uống từ hạt ca cao đã được biết đến từ rất lâu. Xuất xứ chính xác của từ chocolate không được biết rõ. Nó có thể xuất phát từ từ tiếng Maya chokola'j, nghĩa là “cùng nhau uống sô cô la”, hay từ tiếng Yucatec chocol haa (người Yucatec thuộc tộc người Maya nhưng sinh sống ở vùng Yucatán Peninsula – Mexico), nghĩa là “thức uống nóng”. Người ta cũng thường cho rằng nó xuất phát từ một từ trong tiếng Nahautl chocolatl (người Nahault là thổ dân da đỏ sống ở miền trung Mexico); tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy từ này từng tồn tại trong tiếng Nahautl. Nó cũng có thể có xuất xứ từ sự kết hợp của các nguồn khác nhau.

Thông tin chi tiết về các thảo luận liên quan đến vấn đề này xin vui lòng tham khảo:

S.D. Coe & M.D. Coe The true history of chocolate. Thames and Hudson, 1996

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands