An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Sản phẩm thực phẩm > Chè (trà)

Có bao nhiêu flavonoid (*) có trong chè (trà)?

Chè (trà) xanh và đen đều chứa lượng flavonoid tương đương. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cấu trúc hóa học. Chè (trà) xanh chứa nhiều flavonoid đơn giản gọi là catechin trong khi sự oxy hóa diễn ra trong qua trình chế biến lá tạo chè (trà) đen chuyển hóa các flavonoid đơn giản này sang dạng phức tạp gọi là theaflavin và thearubigin. Bảng dưới đây cung cấp giá trị trung bình của các loại flavonoid có trong chè (trà) đen và chè (trà) xanh. Giá trị này thay đổi theo loại lá chè (trà), môi trường sinh trưởng, quá trình chế biến, kích cỡ nghiền và quá trình pha (sắc) chè (trà).

Flavonoid trong chè (trà) xanh và đen

 

Flavonoids

Chè (trà) xanh (trung bình/ 100g)

Chè (trà) đen (trung bình/ 100g)

Catechins

14.2g

4.0g

Theaflavins

-

0.94

Flavonol glycosides

0.64

0.47

Flavone C glycosides

0.086

0.051

Tổng polyphenol

16.0

15.6

(*) flavonoid là nhóm các sắc tố có nguồn gốc thực vật có thể hòa tan trong nước và có những đặc tính có lợi cho sức khỏe người

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands