An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net > Hỏi - Đáp > Sản phẩm thực phẩm > Cà phê

Uống cà phê có làm tăng huyết áp không?

Đối với những người thường xuyên uống cà phê, cà phê không có ảnh hưởng gì đến huyết áp. Đối với người không tiêu thụ caffeine trong một thời gian, uống cà phê có thể dẫn đến việc tăng huyết áp nhẹ và tức thì. Bất cứ nguyên nhân tăng huyết áp nào có liên quan đến caffeine đều giảm và chuyển về mức như trước khi tiêu thụ caffeine sau một vài giờ.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống cà phê không có huyết áp cao hơn so với những người không uống cà phê vì cơ thể có thể thích ứng rất nhanh với ảnh hưởng của caffein đối với huyết áp.

Nguồn và thông tin chi tiết: http://www.cosic.org/questions/European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands