An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Sorular ve Cevaplar > Beslenme

LDL veya HDL kolesterol hangi gıdalarda yüksek oranda bulunur ?

LDL ve HDL (düşük ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler) kanda bulunan ve kolesterolle taşınan partiküllerdir. Kolesterol bir lipittir ve suda (veya kanda) çözünmez. Kolesterolün taşınması için vücut lipitlere bağlı proteinler üretir ve bunlar lipoproteinler olarak adlandırılır. Yağlar ve lipitler proteinlerden daha düşük yoğunlukta olduğundan bu partiküllerde lipit konsantrasyonu ne kadar yüksekse partiküllerin yoğunluğu o kadar düşük olur. HDL partiküllerinin kolesterol oranı LDL partiküllerinden daha düşüktür.

Diyetle alınan kolesterol tüm hayvansal yağlarda mevcuttur, s ebzeler kolesterol içermezler. Ette (kanda) bu kolesterol insan LDL ve HDL kolesterolüyle aynı özellikte olan partiküller içerebilir. Bitkisel yağda kolesterol çözünmez ve proteine bağlı değildir.

LDL ve HDL partikülleri organizma içine alındığında, sindirim yolu enzimleri tarafından protein fraksiyonları olan amino asitlere kadar parçalanırlar. Kolesterol seviyesinin düzenlenmesinde diyetle alınan kolesterolün proteine bağlı olması veya yağda serbest halde çözünmüş olup olmadığı önemli değildir. Etteki HDL ve LDL partiküllerinin varlığı insandaki LDL ve HDL seviyesini etkilemez.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands