An initiative of :
Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Sorular ve Cevaplar > Beslenme

Vücut ağırlık indeksi nedir?

Vücut ağırlık indeksi, şişmanlık ve obezite durumunun sayısal olarak ifadesidir. Ağırlığın (kg) boyun (m) karesine bölünmesiyle hesaplanır. Kabul edilebilir oran 20-25 arasında olup, 25'in üzeri aşırı kiloluluk, 30'un üzeri ise obezite olarak değerlendirilir. Vücut ağırlık indeksinin (Body Mass Index (BMI)) kabul edilebilir aralığın altında olması, bireyde besin yetersizliği olduğunun göstergesidir ve bu aynı zamanda Quetelet's indeksi olarak da bilinir.

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands