An initiative of :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Frågor och svar > Livsmedelsprodukter > Choklad

Vad är theobromin och vad har det för effekt på människor?

Organiska ämnen som innehåller kväve är spridda över hela världen. Bland dessa finns metylxantinerna koffein, theobromin och theophyllin. Dessa är väldigt lika i strukturen och har liknande farmakologiska egenskaper. De kan finnas i upp till 60 plant arter. De är ofta refererade till som alkaloider. Theomobrin är den mest vanliga alkaloiden och sägs bidra till kakaoens bittra smak.

En undersökning av metylxantiner i olika drycker och choklad produkter av MAFF visade att theobromin nivån var låg förutom i choklad produkter.

Theobromin koncentrationen i pulver drycker var mellan 85-590 mg/l med ett medelvärde av 371 mg/l. Choklad mousserna hade ett theobromin värde av 386 och 651 mg/kg. I choklad kakorna varierade värdet mellan 1300 till 4740 mg/kg. De choklad kakorna med ett högre kakao innehåll (70%) hade en theobromin koncentration på 10370 mg/kg.

De olika koncentrations nivåerna av theobromin i choklad kakor tros reflektera koncentrationerna i kakao bönorna. Mängden metylxantiner i kakao bönor varierar beroende på olika influerande faktorer: preparerings procedurer, genotyp, geografiskt ursprung, mognads graden vid skörd och kakao bönans vikt.

Metylxantiner absorberas snabbt av människan och halveringstiden för theobromin är mellan 6-10 timmar direkt efter konsumtion. Metylxantiner är milda stimulanter, men theobromin har nästan ingen effekt på centrala nervsystemet. Alla metylxantiner slappnar av den mjuka muskeln i lung bronkiten, men det är inte troligt att det blir någon märkbar effekt när de konsumeras som en del av mat och dricka. Alla metylxantiner har en vattendrivande effekt, men detta är bara märkbart när de konsumeras med stora mängder vatten.

Forskning har visat att husdjur är känsliga mot theobromin, särskilt hundar. Flera fall av förgiftnig har rappotrerats, och mängden choklad som konsumerats varierar mellan 100g till 1kg. Hundarnas symptom var huvudsakligen neurologiska (skakningar och kramp), men även diarre förekom. Dietisternas och toxikologernas sammanfattande utvärderingen av metylxantiner är att planter innehållande metylxantiner har ätits så länge man kan minnas utan att de skapat några skador på hälsan. Vetenskapliga undersökningar har visat att konsumtion av dessa ämnen inte har negativ verkan så länge konsumtionen inte är överdriven.

Skälet till att metylxantiner i kakao produkter inte har någon negativ verkan på människans hälsa är att mängden i choklad eller andra produkter innehållande kakao är så låg att de utgör en väldigt liten del av våran diet.

Referenser:
Survey of caffeine and other methylxanthines in energy drinks and other caffeine-containing products (updated). Food Surveillance Information Sheet, (144): 26pp, March 1998 (No 103 revised)
Matissek, R. Evaluation of xanthine derivatives in chocolate - nutritional and chemical aspects. Z. Lebensm. Unters Forsch. A, 205: 175-184, 1997

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!