An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Frågor och svar > Livsmedelsprodukter > Choklad

Innehåller kakao koffein?

Ja, i mycket små mängder.

Kakao böner

Kakao bönerna undergår en process med torkning och fermentering för att utveckla smak och färg. Mängden koffein varierar med bönans sort och fermenteringsgraden.

I en analys av olika källor med koffein i fick man fram följande procent innehåll:

 

 

Procentandel Koffein

Medel (22 prov)

0.214

Maximum

0.416

Minimum

0.062

 

Kakao pulver

Kakao pulver inne håller koffein. Beroende p å bönans sort och fermenteringsgraden, varierar mängden koffein med 0.1-0.5%. I kakao pulver gjort p å välfermenterade Afrikanska böner så är inneh ållet oftast l ågt: 0.1%.

Choklad

Koffein inneh ållet i en vanlig 40 grams choklad kaka är mellan 2-23 milligram, och i 227 gram mjölkchoklad 2-7 milligram, vilket motsvarar en kopp koffeinfritt kaffe. En 28 grams mörk chokladkaka inneh åller 5-35 milligram koffein, vilket är klart under de ca 75 respektive 140 milligram koffein som finns i en 227 grams kopp snabbkaffe respektive bryggkaffe.

Kakao smör

En studie som gjordes av Kiefer och Martin för att bestämma koffein och theobromin inneh ållet i chokladprodukter fann endast sm å mängder theobromin (0.008%) och kofffein (0.038%) i Kakao smör.

Referenser:
The cocoa manual. Cacao de Zaan, 1993, p 91-92)
Chocolate and health. A scientific overview for the health professional. Chocolate Manufacturers Association of the USA, 1997

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands