An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Frågor och svar > Livsmedelsprodukter > Choklad

Varför använder man glukos sirap i choklad?

Glukos sirap är i princip gjort på majs. Förut producerades bara en sort glukos sirap 42 dextros motsvarighet, men automation av produktions processen har idag gjort det möjligt att tillverka olika kompositioner av glukos sirap. Majs sirap och glukos sirap kan anv ändas som sötningsmedel i choklad men har högt vatteninnehåll, vilket påverkar chokladens flytegenskaper, och används därför oftast inte. Glukos sirap används i fondanter, kolakarmeller etc.

Referens : S.T. Beckett, Industrial chocolate manufacture and use. 3rd edition. Blackwell Science, 1999

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands