An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Frågor och svar > Livsmedelsprodukter > Choklad

Vad betyder termen choklad och termen kakao? Varifrån härstammar de?

Theobroma cacao är det botaniska namnet för kakaoträdet. Namnet myntades av Linné år 1753. Ordet kakao användes av Maya-folket någonstans kring 400 f .Kr. och 100 e.Kr. Historiska lingvistiska undersökningar tyder dock på att termen också användes av Olmek-folket runt år 1000 f .Kr.

Ordet choklad används för att beskriva produkter gjorda på bönor från kakaoträdet. I många år gjorde man en dryck på bönorna till dess att den fasta chokladen utvecklades. Den exakta betydelsen av ordet choklad är inte känd. Den kan komma från Maya-folkets verb chokola'j som betyder ”att dricka choklad tillsammans” eller från det yukatekiska ordet chocol haa som betyder ”varm dryck”. Ordet rapporteras ofta komma från det nahautiska ordet chocolati. Det finns dock inga bevis på att detta ord existerade i det nahautiska språket. Ordet kan ha sitt ursprung i ett antal källor. Se referensen nedan för en mer detaljerad diskussion av detta ämne.

Referens: S.D. Coe & M.D. Coe The true history of chocolate. Thames and Hudson, 1996

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands