An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Frågor och svar > Bioteknik

Bioteknik

 • Vad är DNA?
 • Vad är gener?
 • Vad är ett genom?
 • Vad är skillnaden mellan “modifierad” och “manipulerad”?
 • Vad betyder förkortningen GMO?
 • Är GMO-livsmedel skadliga?
 • Kan jag få cancer av GMO-livsmedel?
 • Hur är GMO-livsmedel märkta?
 • Vilka är de vanligaste transgena grödorna?
 • Vad är skillnaden mellan att ta fram transgena plantor och förädlade plantor?
 • Hur tar man fram transgena plantor?
 • Vilka användningsområden har transgena plantor?
 • Vad är Bt-majs, Bt-potatis och Bt-bomull?
 • Hur ser fördelningen av transgena växter ut i världen?
 • Hur kan transgena element bestämmas?
 • Vad är sambandet mellan bioteknik och functional foods?

    • European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


  Master in Food Safety Law  Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands