An initiative of :Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Składniki żywności > Enzymy

Co to są enzymy?

Enzymy są białkami spełniającymi określone funkcje. Dzięki nim w naszym organizmie, jak również w organizmach roślinnych i zwierzęcych, zachodzą określone reakcje chemiczne. Enzymy naturalne działają w ściśle określony sposób, zazwyczaj bardziej selektywny niż enzymy wytworzone chemicznie. Mają szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Na przykład soki jabłkowe są klarowane przy użyciu enzymów, które rozkładają błony komórek jabłka; jest wiele składników żywności produkowanych z wykorzystaniem enzymów. Naturalne enzymy odgrywają ważną rolę w przyspieszaniu dojrzewania owoców, produkcji jogurtów, brunatnieniu żywności.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands