An initiative of :Akademia Rolnicza im. Augusta CieszkowskiegoFood-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Opakowania produktów żywnościowych

Co oznacza znak e na etykiecie produktu ?

Znak e umieszczony na etykiecie produktu oznacza, że objętość lub masa produktu jest wielkością średnią. Maszyny pakujące stosowane w przemyśle spożywczym nie są w pełni dokładne i zawsze istnieje pewien margines niedokładności odmierzania ilości produktu. Jednocześnie, wiele produktów jest niejednorodnych, zawiera grudki, kawałki owoców, itp. Co powoduje, że jednakowa objętość produktu może mieć różną masę.

(Źródło)

Na przykład, aby producent był pewien, że 1 litrowe opakowanie soku pomarańczowego zawiera co najmniej 1 litr, maszyna rozlewająca powinna być nastawiona na 1020 ml, tj. z 2% nadwyżką. Spowoduje to jednak, że producent poniesie dodatkowe koszty wynikające z nadmiernej objętości soku rozlewanej w opakowania. Dla producenta byłoby korzystniej, aby średnia objętość soku we wszystkich opakowaniach wynosiła 1000 ml.

Znak e na opakowaniu oznacza prawnie dozwoloną średnią i dopuszczalny zakres odchyleń. Wielkości odchyleń są następujące:

 

Zakres wielkości (g lub ml)

Dopuszczalne odchylenie

5

50

9%

50

100

4,5 g

100

200

4,5 %

200

300

9 g

300

500

3 %

500

1000

15 g

1000

10000

1,5 %

Znak e na etykiecie nie ma nic wspólnego z kodem numerycznym E lub substancjami dodatkowymi w żywności !

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!