An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Pytania i odpowiedzi > Produkty żywnościowe > Produkty mleczne

Czym się różni skład mleka krowiego od składu mleka koziego?

Skład mleka koziego nie różni się znacząco od składu mleka krowiego. Oba rodzaje mleka zawierają około 13% suchej masy.

Laktoza jest jednym z najważniejszych węglowodanów znajdujących się w mleku. Jest dwucukrem składającym się z glukozy i galaktozy.

Zawartość laktozy w kozim mleku wynosi w przybliżeniu 10% mniej niż w mleku krowim. Struktura chemiczna jest jednakowa w obu rodzajach mleka.

W skład mleka koziego wchodzą również tłuszcze, białka i substancje mineralne. Wartość kaloryczna 100 ml mleka wynosi około 280 kJ (67 kcal).

Skład koziego mleka w dużym stopniu zależy od rodzaju hodowli i pory roku. W lecie udój jest znacznie wyższy, a zawartość tłuszczu i białka są niskie. W zimie, natomiast udój jest niski, ale mleko zawiera większe ilości tłuszczu i białka.

Różnice w składzie mleka koziego i krowiego mają wpływ na ich wygląd i cechy fizyczne. Przykładowo: kozie mleko wykazuje niższą ciepłoodporność niż mleko krowie, jest również lepszym buforem (niższy stopień w zmianie pH gdy dodany jest kwas bądź zasada).

Ponadto mleko kozie posiada nieskazitelnie białą barwę, spowodowane jest to brakiem karotenów w tłuszczu. Kuleczki tłuszczowe w mleku kozim mają mniejszą średnicę, więc światło ulega w nim większemu rozproszeniu, co daje wrażenie czysto białego koloru.

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands