An initiative of :Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFood-Info.net> Produkty żywnościowe > Herbata

Klasyfikacja i oznaczenia herbat

Klasyfikacja liści wynika wyłącznie z ostatniego etapu produkcji herbaty, tj. sortowania. Tradycyjnie wyróżnia się cztery podstawowe grupy: liście całe, liście łamane, miał i pył. Kategorie te oznaczają różną wielkość liści i związaną z tym jakość.

Co oznacza Orange Pekoe, zobacz.

Klasyfikacja oparta jest na jakości liści: liście całe, liście łamane, liście zmiażdżone (miał) i pył. W każdej kategorii, najwyższe klasy są wymienione w pierwszej kolejności. Miał i pył są stosowane głównie do masowej produkcji herbat komercyjnych, szczególnie ekspresowych.

Herbaty o całych liściach:

 • FTGFOP1 (ang. Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe First Grade Leaves). Pochodzą głównie z Darjeeling, a także z niektórych części Assam. Wysokiej jakości herbata z pierwszych liści pędu i końcowego pączka.
 • SFTGFOP1 (ang. Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe F irst Grade Leaves). Najwyższej jakości herbata z pierwszych liści pędu i końcowego pączka.
 • TGFOP1/TGFO P ( ang. Tippy Golden Flowery Orange Pekoe First Grade Leaves / Tippy Golden Flowery Orange Pekoe). Główna klasa herbaty produkowana w Darjeeling i Assam, zawiera dużo złocistych pączków.
 • GFOP1 ( ang. Golden Flowery Orange Pekoe First Grade Leaves). O becnie mniej popularna w rejonie Assam i Darjeeling .
 • FOP/FOP1 ( ang. Flowery Orange Pekoe/Flowery Orange Pekoe First Grade Leaves). Herbata zawierająca długie liście i mało pączków. W Assam, Dooars i Bangladeszu herbata drugiego gatunku, w Chinach – herbata najwyższej jakości.
 • OP sup (ang. Orange Pekoe Superior) Herbata o długich, spiczastych liściach, bez pączków. Wyłącznie z Indonezji.
 • OP (ang. Orange Pekoe) Główna klasa herbaty produkowana na Cejlonie i Jawie. Zawiera długie, spiczaste liście bez pączków.
 • BOP1 ( ang. Broken Orange Pekoe First Grade Leaves). Specjalność “niżej polożonych” regionów Cejlonu. Czarna herbata o grubych liściach, składająca się w około 40% z OP i 60% z Pekoe/BOP.
 • Poza skalą: Niektóre OP2 (ang. Orange Pekoe Second Grade Leaves). Herbata liściasta z dodatkowymi składnikami, wytwarzana jedynie na Cejlonie i w południowych Indiach.

Herbata o liściach łamanych:

 • P/FP (ang. Pekoe/Flowery Pekoe) Głównie z Cejlonu i południowych Indii, a także niektórych części Kenii. Zawiera zazwyczaj grube, mięsiste, połamane liście.
 • BOP (ang. Broken Orange Pekoe) Grube liście, indonezyjska nazwa herbaty Pekoe.
 • BPS (ang. Broken Pekoe Souchong) Nazwa herbaty Pekoe, stosowana w Assam i Darjeeling.
 • TGFBOP1 (ang. Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1) Wysokogatunkowa herbata o liściach łamanych produkowana w Darjeeling i niektórych częściach Assam. Dużo pączków, jednorodne liście.
 • GFBOP1 (ang. Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1) Produkowana głównie w Assam jako najwyższej jakości herbata o liściach łamanych; jedyna kenijska łamana herbata zawierająca pączki.
 • GBOP (ang. Golden Broken Orange Pekoe) Następna w klasyfikacji herbata o niższej jakości. Zawiera niejednorodne liście i mniej pączków.
 • FBOP (ang. Flowery Broken Orange Pekoe) W Assam, Cejlonie, Indonezji, Chinach i Bangladeszu herbata o grubszych liściach z niewielką ilością pączków. W Ameryce Południowej herbata czarna o grubych, łamanych liściach. W południowych Indiach Pekoe często występuje pod nazwą FBOP.
 • BOP (ang. Broken Orange Pekoe) Główna klasa herbaty o liściach łamanych na Cejlonie, Jawie, w południowych Indiach i Chinach.
 • BP (ang. Broken Pekoe) Herbata z Indonezji, Cejlonu i południowych Indii.
 • FBOPF (ang. Finest Broken Orange Pekoe Flowery) Głównie z “niższych regionów” Cejlonu. Liściasta BOP1 z pączkami. Nazywana też „Spider Leaf” („pajęcze liście”).
 • BT (ang. Broken Tea) Z Sumatry, Cejlonu i niektórych części południowych Indii. Zazwyczaj czarna, o otwartych, mięsistych, bardzo grubych liściach.

Miał:

 • BOPF (ang. Broken Orange Pekoe Fannings) Główna klasa herbaty na Cejlonie, w Indonezji, południowych Indiach, Kenii, Mozambiku, Bangladeszu i Chinach. Herbata czarna z pewnymi dodatkami, o jednorodnych rozmiarach cząstek, bez pączków. W Indonezji znana jako „BOP fine” lub „small-leaf BOP” (drobna BOP, BOP o małych liściach).
 • TGFOF ( ang. Tippy Golden Flowery Orange Fannings).
 • GFOF (ang. Golden Flowery Orange Fannings) Wysokiej jakości herbata stosowana w Darjeeling do produkcji herbat ekspresowych.
 • FOF ( ang. Flowery Orange Fannings) Popularna w Assam , Dooars i Bangladeszu. Rozmiary niektórych liści zbliżone do niższej klasy herbat o liściach łamanych.
 • OF (ang. Orange Fannings) Z północnych Indii i niektórych regionów Afryki oraz Ameryki Południowej.
 • PF ( ang. Pekoe Fannings)

Pył:

 • D1 (ang. Dust 1) Z Cejlonu, Indonezji, Chin, Afryki, Ameryki Południowej i południowych Indii.
 • PD/PD1 (ang. Pekoe Dust/Pekoe Dust 1) Produkowana głównie w Indiach.

Opracowano w oparciu o: www.teafountain.com/ teagrades/

 

 

Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!