An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Spørsmål og svar > Mat produkter > Vann

Vann

 • Hvor kommer drikkevannet fra?
 • Hvordan blir drikkevann renset?
 • Hvilke farer kan det være i drikkevannet?
 • Hvordan blir drikkevannets kvalitet beskyttet?
 • Er flaskevann tryggere enn vann fra kranen?
 • Hva er forskjellen mellom saltvann og ferskvann?
 • Kan man drikke sjøvann?
 • Hvor mye vann trenger vi på daglig basis?
 • Hvorfor bør vi drikke så mye vann?
 • Hva er hardt vann?
 • Er det noen risiko med hardt vann?

    • European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


  Master in Food Safety Law  Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands