An initiative of :
Wageningen University

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Spørsmål og svar > Mat produkter > Kaffe

Kaffe

  • Kan kaffedrikking virke inn på en forhøyning av blodtrykket?
  • Har folk som drikker kaffe et høyere kolesterolnivå enn de som ikke drikker kaffe?
  • Er kaffe skadelig for magen, eller kan kaffe forårsake mavesår?
  • Er kaffe skadelig for hjertet?


  • European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


    Master in Food Safety Law    Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands