Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Voedselveiligheid > Toxinen (overige)

Wat is acrylamide?

Acrylamide is een chemische stof die op natuurlijke wijze in producten ontstaat ten gevolge van bakken of frituren. Het is waarschijnlijk dat deze stof ook geproduceerd wordt tijdens grillen en roosteren van voedsel, zowel thuis als op grote schaal. Er zijn geen significante hoeveelheden van deze stof aangetroffen in rauwe of gekookte producten. Er is slechts weinig bekend over waarom en hoe de vorming van deze stof plaatsvindt. Aangezien het blijkt dat acrylamide gevormd wordt in voedsel tijdens gewone kook- en bakprocedures, is de mens waarschijnlijk sinds mensenheugenis blootgesteld aan deze stof.

Op basis van dierexperimentele data en begrip van de biologische effecten, wordt acrylamide beschouwd als een mogelijke humaan carcinogeen. De stof heeft zenuwschade veroorzaakt bij mensen die veel blootgesteld zijn op het werk. In studies uitgevoerd op mannelijke dieren, veroorzaakte acrylamide verminderde vruchtbaarheid.

Acrylamide is een van de vele stoffen in ons eten waaraan we blootgesteld worden die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals directe risico's als voedselvergiftiging ten gevolge van onvoldoende verhitten. Het merendeel van ons voedsel bevat stoffen die bijdragen aan het ontstaan van kanker. Daarentegen worden deze potentiële carcinogene effecten in de praktijk niet waargenomen; tot nu toe is er geen bewijs dat acrylamide in voedsel daadwerkelijk een belangrijke factor speelt in de incidentie van kanker in de humane populatie. Het kan dus geconcludeerd worden dat mogelijke risico's van acrylaminde voor de gezondheid van de mens pas na langdurige blootstelling optreden.

De aanwezigheid van acrylamide in voedsel kan niet voorkomen worden, tenzij al het voedsel rauw gegeten wordt. In dit geval zal de kans op voedselinfecties en vergiftigingen sterk toenemen. Het is niet nodig om de eetgewoonten te veranderen.

In de industrie wordt het gemaakt als een kristallijn wit poeder dat gebruikt wordt voor de productie van polyacrylamide gels.

Voor meer informatie: http://www.foodstandards.gov.uk

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands