Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Voedselveiligheid > Nitraat

Veroorzaakt nitriet kanker bij kinderen of leukemie?

Nee, er is geen degelijk wetenschappelijk bewijs dat nitriet of geconserveerde producten bijdragen in het ontstaan van kanker bij kinderen of het ontstaan van leukemie. Eén maal meldde epidemiologisch onderzoek dat deze factoren wel geassocieerd waren, dit trok toen veel media aandacht. Maar deze onderzoeken hadden zo hun beperkingen, gemengde resultaten, zoals ieder epidemiologische studie, kon het causale verband niet vaststellen.

Bewijs van dierstudies naar deze mogelijkheid is te beperkt om gewicht te geven aan de epidemiologische uitkomst.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands