Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Voedselveiligheid > Nitraat

Veroorzaakt nitriet kanker?

Het is nog nooit bewezen dat nitriet kanker veroorzaakt bij de mens of dier. De ‘American Cancer Society' concludeerde in 1996 dat nitriet afkomstig uit voedsel geen belangrijke oorzaak is van kanker onder de Amerikanen. In het rapport over carcinogenen en anti-carcinogenen in het voedsel in datzelfde jaar van de ‘American National Research Council' (NRC) werd geen risico vermeld bij geconserveerde vleesproducten. De Europese wetgeving sluit zich hierbij aan.

Na veel debat over de knaagdierstudies in 1974 en 1978 die aangaven dat verteringsproducten van nitriet (N-nitoso producten) carcinogeen waren, heeft de ‘US National Academy of Sciences' (NAS)/NRC de veiligheid van nitriet onderzocht. In 1981 verscheen een rapport van NAS ‘Committee on Nitrite and Alternative Curing Agents in Foods' dat concludeerde dat zowel nitriet als nitraat niet direct kanker veroorzaakt bij dieren, er was onvoldoende bewijs om het tegendeel te bewijzen.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands